Rules-Swedish

Förbjudet att stjäla/plundra

Stjäl inte från andra spelare. Att en byggnad ser övergiven ut betyder inte att den är det, så stjäl inte från den. Att stjäla är ett regelbrott som kan få dig bannad – alltså avstängd från servern.

Förbud mot griefing och sabotage

Det är förbjudet att förstöra andra spelares byggen. Att “griefa” land som inte ägs av någon spelare är inte heller okej. Att skörda andra spelares odlingar eller farms är tolererat om du planterar om dem.

Inga hack

Inga hastighets-, flyg-, skade-, röntgensyn-, ESP-, spökhand-, levitering-, spindelklättringshack och så vidare. Alla hack eller modifikationer som ger ett orättvist övertag över andra spelare är förbjudna.

Familjevänlig server

Att ha en skämtsam ton och att använda milda svordomar som är vanliga i spelvärlden tolereras, men grova svordomar och kränkande språk är inte tillåtet. Kontroversiella ämnen, till exempel sexuell läggning, poliitik, narkotika, abort och religion undanbedes. Sådana diskussioner spårar ofta ur snabbt, även om de börjar på ett civiliserat sätt.

Villkorlig PVP (spelare mot spelare)

Slåss bara med spelare som har gett sitt godkännande. Slåss inte med spelare som inte är intresserade av PVP. Servern har en PVP-arena där det är fritt fram att slåss mot andra spelare. Det är självklart tillåtet att döda en spelare om den tas på bar gärning med att stjäla från din bas eller sabotera dina byggen.

Ingen reklam

Gör inte reklam för andra Minecraftservrar eller webbsidor. Om du är en stammis på Vanilla High som streamar när du spelar och vill lämna ut länken till din stream i chatten så måste du be om tillstånd först.

Uppförande

Fyll inte chatten med spam eller annat skräp. Var inte taskig eller retas; alla på servern vill spela Minecraft och ha kul. Var snäll och försök inte att skaffa dig uppmärksamhet på fel sätt. Länka inte i chatten till hemsidor eller som kan uppfattas som stötande eller kränkande.

Att låtsas vara personal

Låtsas inte att du är mod, op, administratör eller annan serverpersonal. Att göra det kan få dig avstängd från servern

Tillåtna eller icke-förbjudna mods

Optifine rekommenderas. Shaders är tillåtna så länge de inte ger röntgenblick (x-ray) eller liknande effekter.
– Minikarta (minimap) är tillåtna om de inte används för förbjudna saker (se nedan)
– Schematica mod [tillåtet från 16e augusti 2016]

Minikartans vägpunkter (waypoints) får bara användas som navigeringshjälpmedel.
Det är förbjudet att använda minikartor med andra funktioner, exempelvis funktioner som visar var andra spelare eller grottor är. Mods som inte finns med i listan ovan är inte uttryckligen tillåtna. Du kan komma att bli ombedd att stänga av dem när du är på Vanilla High, eller att bli bestraffad beroende på vilken typ av mod det handlar om.

Prestanda-relaterade riktlinjer

Håll antalet entities (varelser/enheter) i dina laddade chunks under 200. För att hitta hur många entities som är laddade, tryck F3 (Fn+F3 för Mac- och laptopanvändare). Den fjärde raden i övre vänstra hörnet, som börjar med E:, visar antalet entities. Den andra siffran efter E: får inte vara över 200. Bygg inte guldfarmer som använder Zombie Pigman och många stora portaler i Övervärlden (The Overworld). Det är tillåtet att bygga på Nether-taket, så var vänlig bygg dina guldfarmer där.

Annan information och viktiga regler

Det är tillåtet att färdas över Nether-taket.

Det är däremot inte tillåtet att bryta eller ha sönder berggrund (bedrock) för att ta sig till Nether-taket, oavsett vilket sätt som används. Det finns andra tillåtna sätt att ta sig dit.

Att duplicera (duping) saker är förbjudet, oavsett vilket sätt som används.

Det är inte tillåtet att sabotera End-portaler, oavsett hur det sker. Det finns ett begränsat antal End-portaler och att göra dem oanvändbara förstör för hela servern.

Elytra-katapulter (launchers) är förbjudna eftersom de tvingar servern att ladda chunks snabbt.

Guldfarmer i Övervärlden (The Overworld) som använder många stora portaler är förbjudna.

Be inte om kreativt spelläge (creative mode), op eller andra saker. Om du behöver hjälp, fråga andra spelare i chatten.

Det finns ingen ansökansprocess för att bli administratör/moderator. De nuvarande administratörerna väljer ut och frågar lämpliga spelare om de vill bli personal.

Det är bara möjligt att få hjälp från administratörerna med stöld- och sabotageproblem om offret har byggt utanför det minsta byggavståndet från Spawn.

Ovanstående är inte en fullständig regellista. Använd ditt sunda förnuft.

Swedish translation by instabil

Top